จักรยานคันพิเศษของโตเกียวไบค์ ในโปรเจคร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆ

Project Collaboration

จักรยาน Special Edition ที่ทำเพื่อจุดประสงค์พิเศษ ออกแบบร่วมกันระหว่างโตเกียวไบค์กับแบรนด์ต่างๆ ดีไซเนอร์ และศิลปิน เพื่อใช้ในโปรเจคหรือนำเสนอสินค้าที่มีความสอดคล้องกับ bicycle lifestyle